Skip to content

Apa Agenda Umat Islam Pada Abad Ke 21 Ini?

July 15, 2010

APa agenda Umat Islam Abad Ke 21 ini?

Ini persoalan yang menarik perhatian saya ketika ia ditanya kepada Prof Chandra Muzafar siang tadi oleh salah seorang peserta yang hadir.

Program yang dianjurkan oleh International of Advance Islamic Studies (IAIS) siang tadi melibatkan tokoh-tokoh intelektual Muslim yang tidak asing lagi di negara kita, iaitu Prof Dr Chandra Muzafar, Prof Dr Azizan (UM), Prof Dr. AMer Ar-Roubaie (Baghdad), dan  Saudara Wan Fayshal (HAKIM), dan  dipengerusikan oleh Prof Dr. Osman Bakar.

The Impact of Globalization in Muslim Society adalah tajuk yang dibincangkan oleh para panelis.

Prof Dr Chandra Muzafar membincangkan secara ringkas tentang apa sebenarnya globalisasi beserta dengan dimensi-dimensi positif dan negatif yang dibawa bersama dalam proses globalisasi ini dan ditutup dengan kaedah dan saranan untuk mengurangkan impak negatif yang dibawa oleh globalisasi ini.

Prof Dr Azizan pula menekankan aspek keperluan umat Islam ‘menunggang’ gelombang globalisasi (riding the wave) ini dengan cara perlunya kita mencipta gelombang tersendiri. Dalam menghuraikan hal ini, Prof Azizan menekankan peri penting umat Islam menghayati nilai-nilai dan ajaran asas Islam yang amat menekankan nilai-nilai akhlak mulia, dengan menjadikan Masyarakat Melayu-Muslim di Era Melaka sebagai ‘Case Study‘. Menarikuntuk dibincangkan di sini berkenaan dengan tamadun Melayu-Islam sejak zaman kegemilangan Melaka, amat menitik beratkan nilai-nilai akhlakiyyah dengan menjadikan pantun-pantun, Syair, dan Sajak serta Sanjak sebagai sarana untuk menanamkan konsep adab dalam diri manusia.

Prof Dr AMer Ar-Roubaie dari Banghdad pula banyak berkongsi data-data perihal umat Islam masa kini dengan menggunakan data-data yang diperolehi dari World Bank dan yang seangkatan dengannya. Antaranyanya ialah data-data berkenaan dengan Human Development Index (HDI), Kadar Kemiskinan, Perdagangan dan beberapa lagi data lain.

Saudara Wan Ahmad Fayhsal pula menghuraikan perkataan globalisasi yang pada asalnya digunakan dalam aspek ekonomi, dalam proses pihak-pihak tertentu yang menggunakan ia sebagai sarana untuk proses mendominasi hak milik insan lain. Beliau juga turut menghuraikan perihal penggunaan terma Development atau Pembangunan yang sebenarnya agak baru di dalam Islam. Adalah lebih baik menggunakan terma Pengislahan sebagai gantian kepada terma Development yang sarat dengan unsur-unsur seperti Materialisme dan Modernisme (tambahan penulis).

Menarik untuk dikongsikan bersama berkenaan dengan Forum ini, ketika sesi soal jawab berlangsung, hampir setiap profesor yang menjadi panelis, memberikan ulasan berkenaan dengan isi yang diberikan oleh saudara Wan Fayhsal.

Prof Chandra Muzafar mengulas isu terma tradisional yang selalu digunakan agar diberikan satu cara pandang baru dengan menggunakan perkataan ‘eternal’ yang lebih melibatkan sifat sejagatnya. Sebagai contoh, cium ibu danayah, bukan sahaja tradisi Islam yang dahulu, bahkan ia tradisi sejagat dan kekal sampai bila-bila.

Prof. Azizan pula, mengulas isu penggunaan terma seperti Faminisme, Liberalisme dan terma-terma lain yang dianggap ‘jijik’ oleh sesetengah pihak, agar tidak memandang ia dari sudut negatif semata-mata, tetapi harus diterangkan kepada umum dalam usaha mahu menunjukkan bagaimana Islam memandang isme-isme tersebut dari kaca mata Islam.

Prof AMer pula mengulas perihal Globalisasi yang pada beliau terdiri daripada dua jenis, iaitu Globalisasi sebagai satu Proses dan Globaliasasi sebagai satu Konsep. Dan beliau menekankan agar perhatian diberikan kepada Globalisasi sebagai satu Konsep supaya ia dapat dibincang dan difokuskan untuk masa depan ummah. Beliau juga kelihatan tidak bersetuju dengan saudara Wan Fayhsal apabila Wan Fayhsal memberikan ulasan perihal Globalisasi dalam konteks melibatkan sejarah.

Secara keseluruhannya, saya bersyukur kerana dijamu intelek saya oleh para cendekiawan Islam yang mahsyur pada hari ini.

Segala isi yang diperolehi pada hari ini bukanlah habis sekadar berforum. Itu sudah pasti. Apa yang lebih penting ialah, idea-idea yang telah dipersembahkan tadi harus diadun sebaik mungkin sebagai bahan aqal yang dipandu wahyu dalam usaha mencari solusi memperbaiki keadaan ummah.

Satu perkara yang pada saya menutup diskusi  forum pada hari ini ialah kenyataan tambahan oleh saudara Wan Fayhsal berkenaan dengan ‘chaos’ yang sedang berlaku didunia pada hari ini, bukan melibatkan ahli masyarakat biasa, tetapi melibatkan manusia-manusia yang merupakan graduan-graduan universiti, yang membuat polisi-polisi, serta mereka yang bergelar pemimpin-pemimpin.

Untuk menghentikan Chaos ini, harus kembali menyemak semula sistem pendidikan dengan menjadikan idea Universiti Islam seperti yang pernah dibangunkan oleh Prof Al-Attas sebagai langkah solusi menyelesaikan permasalahan pokok ummah masa kini, terutamanya dalam proses memperbaiki Pandangan Alam umat Islam agar tidak dikotori dengan pandangan alam barat bersifat sekular.

Dan berbalik kepada persoalan, adakah umat Islam mempunyai agenda pada abad ke 21 ini? Jawapan yang diberikan oleh Prof Chandra Muzafar ialah, TIDAK ADA. Kerana selagi umat Islam tidak menyelesaikan isu asas atau fundamental, selagi itulah, umat Islam tidak dapat pergi jauh. Apa dia isu asas dan fundamental itu? Ia adalah ILMU PENGETAHUAN.

Wallahu ‘alam.

*Catatan di atas adalah dapatan dari saya sepanjang forum berlangsung. Boleh juga dikatakan sebagai ringkasan dan inti patinya. Ia mungkin tidak bersifat menyeluruh dan mungkin juga ada isi-isi penting yang saya tertinggal. Jika ada, mohon yang hadir dapat menambah dan jika tersalah faham, mohon sahabat-sahabat yang ahidr dapat maklumkan kepada saya agar pindaan isi dapat dibuat. Tiada tujuan lain selain untuk berkongsi dengan pembaca dan berharap isu ilmu ini mendapat perhatian penting buat generasi muda, terutamanya di peringkat IPT.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: