Skip to content

Muqaddimah Ibnu Khaldun dan Prolegomena Prof al-Attas

July 8, 2010

Karya Ibnu Khaldun, berjudul Muqaddimah, adalah karya agung yang sehingga kini masih dikaji dan dicerakinkan satu demi satu hikmah yang terkandung di dalamnya.

Judulnya diberikan sebagai muqaddimah adalah sebagai asas kepada satu disiplin ilmu yang beliau formularize-kan untuk ummat mendatang.

Begitu juga dengan karya agung Prof Al-Attas berjudul Prolegomena (Muqaddimah) To The Metaphysics of Islam, adalah karya yang diharapkan dapat dicungkil hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya untuk kebaikan dan manfaat ummah sejagat pada abad ini dan mendatang.

Buku Prolegomena itu agak berat. Tetapi seronok dibaca jika si pembacanya benar-benar mahu mengetahui keistimewaan kitab tersebut.

Ia merangkumi beberapa makalah atau artikel yang dikumpulkan berkaitan dengan Pandangan alam Islam yang diformularize-kan semula untuk panduan ummah. Antara isi kandungannya ialah:

a) Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality

b) The Meaning and Experience of Happiness in Islam

c) Islam and The Philosophy of Science

d) The Nature of Man and The Psychology of the Human Soul

e) The Intuition of Existence

f) On Quiddity and Essence

g) The Degree of existence

Saya yakin, karya Prolegomena ini bakal membentuk semula kerangka ilmu Islam yang semakin rapuh dirempuh badai sekularisme. Tinggal lagi, sama ada para pemuda-pemudi Islam masa kini mahu atau tidak sahaja untuk mengambil kesempatan ini bagi memahami kerangka yang telah dibina beliau.

Jika masih tidak mampu membacanya, mungkin boleh mendapatkan ringkasan isi kitab tersebut melalui karya Prof A-Attas berjudul Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam. Ini antara tajuk-tajuk penting yang dibincangkan di dalamnya:

a) Peri Ilmu dan Pandangan Alam

b) Peri Tanzil dan Kesatuan Agama

c) Peri Ilmu dan Adab

d) Perihal Bahasa dan Istilah Kunci

e) Perihal Akhlak dan Kesejahteraan

f) Perihal Perubahan, Pembangunan dan Kemajuan

Ia merangkumi isi pendahuluan kitab Prolegomena dan beberapa tambahan yang amat penting untuk umat Islam hari ini, khususnya anak-anak muda yang ingin Islam kembali di tempat asalnya. Golongan ini wajib membaca dan mencungkil hikmah daripadanya.

Saya hanya berkongsi dan menyampaikan apa yang saya yakin benar. Moga pembaca mendapat manfaat daripadanya.

Wallahu alam.

*Jangan didengari fitnah yang dilemparkan oleh orang lain, tetapi ringankan mulut bertanya tentang apa yang mahu disampaikan oleh Prof Al-Attas kepada umat Islam masa kini. Lebih baik lagi, jika dapat memiliki karya-karya beliau agar lebih memahami secara terus idea yang mahu disampaikan.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: