Skip to content

Pendekatan Islam Dalam Krisis Wall Street

October 7, 2008

 

Oleh: Ismail Hashim Yahaya

APA yang berlaku di Wall Street jelas menunjukkan bahawa sistem kewangan dan ekonomi Barat yang tidak berasas nilai dan moral keagamaan telah membawa malapetaka besar kepada manusia.

Sistem kapitalisme yang hanya mementingkan kumpulan kecil dan individu tidak lagi sesuai untuk diamalkan oleh manusia.

Setelah kemeruduman sistem sosialisme Soviet pada awal era 1990-an, dunia menyaksikan satu lagi sistem mengalami kehancuran yang juga berpaksi kepada materialisme melalui ekonomi.

Hari ini sistem pasaran bebas yang berasaskan ‘tangan tersembunyi’ dalam pasaran permintaan dan penawaran hasil teori Adam Smith telah menemui kegagalan. Sistem perbankan Barat yang berpokokkan riba itu telah membawa kesengsaraan kepada peminjamnya.

Ini masanya Islam (yang kononnya dianggap agama keganasan) menawarkan alternatif iaitu sistem pelaburan berasaskan syariah. Para pelabur itulah yang menjadi pengganas kewangan pasaran bebas Barat.

Sistem pelaburan Islam ini menolak sebarang pelaburan berisiko spekulatif dan ketamakan menggila yang tidak memikirkan masyarakat umum. Ini kerana dalam sistem ini yang kuat sahaja akan hidup dalam persaingan yang sengit itu.

Hakikatnya sekarang ini pelaburan-pelaburan berasaskan syariah Islam di pasaran Barat telah berkembang sehingga mencecah setengah trilion dolar Amerika.

Memandang kemelut sistem kewangan Barat dan krisis di Wall Street, ramai pakar kewangan Barat sedang mengkaji sistem pelaburan Islam.

Malah mereka memikirkan dapatkah sistem kewangan ini mengelakkan daripada berlaku kecairan yang dialami oleh pasaran-pasaran di Amerika yang disebabkan oleh hutang cagaran dan sekuriti-sekuriti yang didukungi cagaran.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip asas kewangan Islam yang dapat dijadikan sistem alternatif kepada sistem kewangan Barat.

Pertama merujuk kepada ayat al-Quran mengharamkan al-Maysir atau risiko spekulatif dengan mengingatkan orang beriman mengelakkan kegiatan atau permainan seperti ini.

Allah berfirman: “Mereka bertanya kepada engkau (Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya.”

Judi dalam hal ini dikaitkan dengan kegiatan spekulatif kerana kebarangkalian kerugiannya lebih tinggi daripada kebarangkalian keuntungan. Pelaburan berasaskan syariah mengelakkan daripada terlibat dalam spekulasi risiko termasuklah opsyen kadar faedah, derivatif dan pelbagai produk dana perlindungan.

Kebanyakan produk kewangan menarik minat spekulator dengan harapan mengaut keuntungan dengan cepat. Apabila pengarah dana di bawah tekanan institusi terpaksa mempamerkan keuntungannya, maka jalan pintas harus diambil dengan kegiatan spekulasi risiko, pelaburan dana perlindungan yang kini telah bertukar menjadi strategi membunuh diri kerana membawa kepada malapetaka kewangan.

Dalam penujuan ke arah libidonomics (ekonomi keserakahan nafsu yang tanpa batasan) dan ketamakan menggila, kegiatan pelaburan biasa dalam syarikat-syarikat tidak lagi menarik minat pelabur malah sesuatu yang membosankan kepada mereka. Ini kerana jumlah keuntungan yang diperolehi berjangka panjang dan kadar pulangannya adalah rendah.

Islam mementingkan pelaburan yang walaupun berisiko tetapi bersifat projek- projek kemanfaatan sosial kerana ia melarang pelaburan dalam syarikat-syarikat dikaitkan dengan arak, perjudian atau pornografi atau sebarang kegiatan yang membawa kepada keburukan kepada manusia atau menjejaskan keselamatan dan kesihatan manusia.

Keduanya Islam mengharamkan pelaburan dikaitkan dengan riba. Al-Quran mengharamkan pelaburan pasif atau tiada risiko langsung. Pengharaman terhadap riba, faedah yang dikenakan ke atas pinjaman adalah haram dalam Islam.

Hutang dan pinjaman tidak dilarang tetapi pengenaan kadar faedahnya dilarang dalam Islam. Ia bertentangan dengan syariah.

Islam menolak sama sekali sebarang perdebatan dengan hujah bahawa riba adalah bersamaan dengan keuntungan. Al-Quran membenarkan perdagangan tetapi mengharamkan riba atau kadar bunga. Perkara ini dapat dirujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 275 (2:275).

Pengharaman riba dikenakan bukan sahaja bagi menyelamatkan golongan miskin daripada peminjam tamak dan yang tidak bertimbang rasa tetapi juga menghalang para pelabur yang mahukan pulangan segera dengan mengambil jalan pintas atau terlibat dalam perdagangan perjudian atau pertaruhan berisiko tinggi contohnya bersandarkan kepada cagaran atau gadaian tetapi enggan melibatkan pelaburan dalam perdagangan yang membawa manfaat kepada masyarakat.

Ini amat bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya amat ketara dalam kes subprima yang membawa kemudaratan kepada pasaran kewangan di AS.

Pertama, bayangkanlah hutang yang dikenakan kadar bunga yang tinggi diberikan kepada peminjam yang sudah tentu tidak dapat membayar balik pinjamannya. Ini adalah riba.

Kedua, cagaran atau gadaian hartanah bukan lagi merupakan keputusan pelaburan yang bijak memandangkan beberapa pelaburan dalam hartanah dinilai pada harga yang dibesar-besarkan atau harga spekulasi sahaja dan bukan harga sebenarnya.

Bank-bank pelaburan dan pakar-pakar kewangan di Wall Street yang menjaminkan hutang-hutang cagaran menjadikannya sekuriti dengan kadar faedah. Sekuriti-sekuriti mula menampakkan kegagalan apabila aset yang mendasarinya dirampas. Hutang itu hangus dan pemegang atau pemiliknya menjadi bankrap.

Oleh itu antara pengharaman maysir (spekulatif risiko) dan riba, undang-undang Islam membenarkan kreativiti dalam pasaran kewangan yang memboleh para pelabur menggerakkan wang tambahan untuk pengeluaran dan pengagihan barangan dan perkhidmatan yang halal untuk kemanfaatan masyarakat.

Pakej penyelamat yang dicanangkan pentadbiran Presiden George W. Bush dengan segala penyelesaian segera kepada segala kesulitan akan memburukkan keadaan terutamanya melibatkan barah hutang berasaskan riba.

Ahli Kongres AS mencapai persetujuan untuk mewujudkan dana bernilai AS$700 bilion (RM2.38 trilion) bagi membeli hutang lapuk daripada bank-bank tenat dalam usaha untuk membendung krisis kekangan kredit yang mengancam ekonomi dunia.

Persoalannya sejauh manakah suntikan wang yang besar jumlahnya itu dapat merefomasikan institusi dan syarikat-syarikat yang dibina di atas lapisan demi lapisan hutang berasaskan riba itu? (Utusan Malaysia)

Rujukan: http://perbankankewanganislam.blogspot.com/

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: